Makaonfjärilen

Animering om makaonfjärilens livscykel. Skoluppgift skapad i Flash och redigerad i AfterEffects och iMovie.