Nacka vatten och avfall

avfallstrappan

Avfallstrappan. Bild av avfallstrappan till webb, broschyrer med mera. Målet är att hålla sig så högt upp på trappan som möjligt och därmed minimera avfallet.

larv_smal1

Larv i fallfrukt. Bild till information om inlämning av fallfrukt till ÅVC. Webb.