Speldosa

linjeunderlag2

Mekaniken inuti en speldosa, skolprojekt.

sprangspeldosa